Restaurování Marek Scheib

Kompletní restaurování maleb, polychromií a umělecko-řemeslných prací

Úvod     |    Reference     |    Kontakt
Ukázky restaurátorských pracíUkázky restaurátorských pracíUkázky restaurátorských prací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název díla Provenience a umístění díla Charakteristika provedeného restaurátorského zásahu
Omítky kleneb Dům pánů z Kunštátu, Praha 1 průzkum omítek, záměr na restaurování, restaurování omítek
Dekorativní výmalby Hlavní sál, Hotel Modrá hvězda, Horažďovice průzkum nástěnných maleb, záměr na restaurování, restaurování nástěnných maleb, rekonstrukce nástěnných maleb
Dekorativní výmalby Starostenská lóže, Hotel Modrá hvězda, Horažďovice průzkum památky, záměr na restaurování, restaurování nástěnných maleb, rekonstrukce nástěnných maleb
Barevné polychromie výzdobných prvků Oltář, katedrála Panny Marie, Sedlc u Kutné Hory průzkum barevných polychromií, záměr na restaurování, restaurování polychromií
Polychromie oltáře Kostel zvěstování Panny Marie, Ostrov nad Ohří průzkum barevnosti, záměr na restaurování, restaurování polychromií
Nová výmalba stropu Soukromý dům, Karlovy Vary kompletní nové dekorativní výmalby
Nástropní freska Kaple sv. Floriana, Ostrov nad Ohří průzkum maleb, záměr na restaurování, restaurování nástěnných maleb
Nástěnné dekorativní výmalby Muzeum Bedřicha Smetany, Obříství průzkum maleb, restaurátorský záměr, restaurování maleb, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby Spojovací chodba, Státní zámek Třeboň restaurátorský průzkum, restaurování omítek, restaurování nástěnných maleb
Historické omítky v presbytáři Kostel sv. Jakuba, Ostrov nad Ohří restaurátorský průzkum, odkryv maleb, konzervace omítek a maleb, restaurátorská zpráva
Sgrafitová omítka Státní zámek Český Krumlov restaurátorský průzkum, konzervace omítek, restaurování sgrafit
Sgrafitová omítka Státní zámek Třeboň restaurátorský průzkum, konzervace omítek, restaurování sgrafit
Nástropní malby v presbytáři Kostel sv. Jana, Svatý Jan nad Malší transfer maleb, následné restaurátorské práce
Nástropní malba v presbytáři Kostel všech svatých, Horšov restaurátorský průzkum, odkryv nástěnných maleb, konzervace omítek a maleb, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní výmalby presbytáře Kostel sv. Bartoloměje,  Chodovice restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby Zámek Horažďovice restaurátorský záměr, restaurátorské práce
Nástěnné dekorativní malby Restaurace U Malířů, Praha 1 restaurátorský průzkum maleb, restaurátorské práce
Dekorativní výmalba fabionu Zámek Trpísty restaurátorský záměr, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Nástropní freska Rytířský sál, Zámek Horažďovice restaurátorský záměr, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Nástěnná malba s nápisy Pinkasova synagoga, Praha 1 restaurátorský záměr, restaurátorský průzkum, restaurování nápisů, restaurátorská zpráva
Nástěnná malba na fasádě Zámek Obořiště restaurátorský průzkum barevnosti, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Malovaný záklopový strop Hroznová 4, Praha 1 restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, restaurování maleb, restaurátorská zpráva
Malba v nikách Klášter Piaristů, Ostrov nad Ohří restaurátorský záměr, restaurátorský průzkum, restaurování maleb, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby Rytířský sál, Zámek Horažďovice restaurátorský záměr, restaurátorský průzkum, restaurování maleb, restaurátorská zpráva
Štuková výzdoba průjezdu Pálffyovský palác, čp. 158, Praha 1 průzkum barevnosti, restaurátorský záměr, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Tržiště čp. 513, Praha 1 - Malá Strana průzkum barevnosti, restaurátorský záměr, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Průzkum a následný odkryv fasády se sgrafity Nerudova čp. 255, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, odkryv, fixáže, sgrafitové omítky, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby Malá Fürstenberská zahrada, čp. 156, Praha 1 restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Kletované omítky Valdštejnský palác, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, odkryv omítek, konzervace omítek, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby Malá Fürstenberská zahrada, čp. 156, Praha 1 restaurátorské práce
Malované záklopové stropy Valdštejnský palác, Praha 1 restaurování záklopových stropů, restaurátorská zpráva
Nástěnné dekorativní malby kostel sv. Kříže, Ostružno u Jičína restaurátorské práce
Nástěnné dekorativní malby Na Kampě čp. 508, Praha 1 restaurátorský průzkum, zajištění maleb, fixáže, přelepy
Malované záklopové stropy Valdštejnský palác, Praha 1 restaurátorský průzkum, restaurování malovaných záklopových stropů, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Vlašská čp. 352, Praha 1 restaurátorský průzkum, restaurování malovaných záklopových stropů, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Josefská 42, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, restaurování malovaných záklopových stropů, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Vlašská čp. 353, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, restaurování malovaných záklopových stropů, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Tomášská čp. 13, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Josefská 42, Praha 1 - Malá Strana restaurátorský průzkum, restaurátorské práce, restaurátorská zpráva
Malované záklopové stropy Nerudova čp. 236, Praha 1 sejmutí a znovuosazení, konstrukční opravy
Repliky mobiliáře (kostelní lavice, kopie oltáře) Spolková republika Německo komplexní zhotovení replik
Mobiliář: knihovny premonstrátský klášter Strahov, Teologický sál konstrukční zpevnění (montáž, demontáž)
Mobiliář: oltáře, kazatelna zámecký kostel Lány konstrukční zpevnění, polychromie (imitace mramoru)

 

Orientační ceny restaurátorských prací
(konkrétní výše je závislá na složitosti restaurátorského zásahu a rozsahu restaurátorských prací)

Cena restaurování nástěnných maleb v interiéruKč 4.000 - 6.500/ 1m2
Cena restaurování nástěnných maleb v exteriéruKč 4.300 - 6.800/ 1m2
Cena restaurování malovaných záklopových stropůKč 4.200 - 6.200/ 1m2
Cena restaurování dekorativních šablonových vzorůKč 3.500 - 5.800/ 1m2
Cena odkryvu a zajištění nástěnných malebKč 3.000 - 5.500/ 1m2
Cena restaurování maleb na dřevěKč 3.500 - 6.000/ 1m2

 

© 2019 Marek Scheib