Restaurování Marek Scheib

Kompletní restaurování maleb, polychromií a umělecko-řemeslných prací

Úvod     |    Reference     |    Kontakt
Ukázky restaurátorských pracíUkázky restaurátorských pracíUkázky restaurátorských prací

Průzkumy vč. chemických rozborů
Restaurátorské záměry vč. technologických postupů
Podrobné rozpočty s harmonogramy prací
Kompletní restaurátorské zásahy
Průzkumy historických objektů
Odkryvy původních povrchů
Čištění původních polychromií
Zpevňování omítek
Fixáže maleb
Injektáže historických omítek
Transfery historických omítek
Ošetření proti biologickému napadení
Retuše historických maleb
Rekonstrukce historických maleb
Rentoaláže obrazů
Retuše zlacení

Všechny restaurátorské práce jsou prováděny tradičními i nejmodernějšími technologickými postupy a materiály

© 2019 Marek Scheib